מערכת מידע נדלן – מס שבח


אתר המפות הממשלתי GOVMAP


אגרת רישום משכון  – רשם המשכונות


אגרת דפי עיון –רשם המשכונות


אגרת נסח טאבו ותיק בית משותף


אגרת רישום / מחיקת הערת אזהרה – טאבו


אגרת רישום משכנתא – טאבו


חיפוש מכרזי קרקעות – רמ”י


הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל


בקשה למינוי שמאי מכריע – מועצת השמאים


סקרים ומחקרים –השמאי הממשלתי


מדדי מחירים – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


היתרי בנייה ביוזמה פרטית  – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


התחלת בנייה וגמר בנייה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


מכירת דירות חדשות ביוזמה פרטית – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


מדור בינוי – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


משרד הבינוי והשיכון – מחיר למשתכן, מכרזים וכל מה שקשור לענף הבנייה בישראל


משרד הפנים מינהל התכנון – המון מידע רב ערך בנושא תכנון


מחשבון הצמדות למדדי מחירים


מחשבון מס שבח