הפקעת קרקע

הפקעת קרקע במדינת ישראל ישנם חוקים עוד מהימים בהם השלטון הבריטי שלט בארץ בכל הנוגע לזכויות קניין של הפרט וצרכי הציבור. אמנם בשנים האחרונות ניתן לראות את המהפכה בדבר זכות הקנין, אך למרות זאת החוק מניח לרשויות המקומיות להפקיע קרקעות פרטיות לטובת צרכי הציבור. האם מגיע פיצוי לבעלי הקרקעות וכיצד יש ביכולתם להגן על עצמם?

מהי הפקעת קרקע

החוק בישראל מעניק סמכויות נרחבות לרשויות המקומיות ואף רואה את הרשויות ככאלו שטובת הציבור עומד בראש סדר העדיפויות. הפקעת קרקע זו העברה של זכויות מקרקעין לצרכי ציבור לצורך סלילת כביש או הקמת גנים תוך פיצוי של בעל הקרקע.

הפקעת קרקע
הפקעת קרקע

מהם שלושת התנאים הנבחנים בבית המשפט

• צורך ציבורי: על הרשות המפקיעה את הקרקע להוכיח כי הקרקע דרושה לטובת צרכים מסוימים למשל הקמה של בית ספר.
• בחירת הקרקעות: יש להוכיח את הקשר בן הצורך הציבורי לפי הגדרת הרשות המקומית לבין השטח המסוים אותו הרשות מבקש להפקיע. משמעות הדבר היא כי הרשות צריכה להפקיע את אותה הקרקע. כך לדוגמא, אם בשכונה מתפתחת יש עניין להקים בית ספר הרי יש לדון בשאלה מדוע נבחרה הקרקע המסוימת.
• מימוש מטרה: קיים צורך בהפקעת קרקע על מנת לממש את צרכי הציבור. לפי חוק התכנון והבנייה, יש התייחסות לאותו צורך ציבורי לדוגמא מבנה לצורך חינוכי או מבנה לצרכי דת.

חשיבות חוות דעתו המקצועית של שמאי מקרקעין

הפגיעה בבעלי הזכויות של הקרקע באה לידי ביטוי בפגיעה כספית ובכך שהם לא יוכלו לבנות על הקרקע ולא יהיה ביכולתם להפיק רווחים. כך לדוגמא אם חל הליך הפקעת קרקע בתעשייה לצורך הציבור, אז בתקופה בה לא התרחשה בנייה לא היה ניתן להפעיל עסק או להשכיר מבנים.
תפקידו של שמאי מקרקעין הוא להעריך את ההיבט הכלכלי ולקבוע את אובדן ההפסדים במהלך השיהוי. נוסף על כך, במסגרת חוות דעתו של שמאי מקרקעין ניתן לבחון את התנאים בין המטרה אשר לשמה הופקעה הקרקע לבין הקרקעות המיועדות להפקעה וכן ביצוע או אי ביצוע של הרשות המפקיעה.

פנו אלינו לקבלת חוות דעת מקצועית

במקרה של הפקעת קרקע יש לפנות למשרדו של שמאי מקרקעין דוד רום במטרה לקבל את חוות דעתו המקצועית. דוד רום הינו שמאי מקרקעין בעל שנות ניסיון רבות בהגשת חוות דעת למטרת פיצוי הפקעות.