הפחתת היטל השבחה

הפחתת היטל השבחה (בעבר: מס השבחה) הינו מס אותו דורשת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות בגין השבחת הנכס עקב תוספת זכויות או בכל דרך אחרת שהשביחה את ערכו של הנכס.
היטל ההשבחה נגזר משווי הנכס ומאלמנטים שונים המשפיעים על תכונותיו ועל ערכו. ולכן גובה ההיטל אינו אחיד והוא משתנה מנכס לנכס.
את היטל ההשבחה ניתן להפחית באופן ניכר . משרדינו עוסק בעיקר בהפחתות מיסים בתחום הנדל”ן ולעיתים הפחתת המס מגיעה לכדי ביטול המס לגמרי!

מהם הגורמים לקביעת גובה תשלום היטל השבחה

תשלום היטל השבחה נובע ממספר גורמים: 1. אישור תכנית מתאר מקומית או מפורטת. 2. מתן הקלה. 3. אישור שימוש חורג.
לדוגמה:
• אישור לקביעת כניסה נפרדת למרתף- משפרת את התכנון ומשביח את הנכס.
• תוספת זכויות בנייה בקרקע- משביח באופן די מובהק.
• אישור שימוש חנות למגורים – משביח ומעלה את התועלת הכלכלית הנכס.
ככלל, כאשר הוועדה המקומית מבצעת מהלך אשר עשוי להשביח את ערך הנכס, נדרש תשלום היטל ההשבחה לצורך חלוקת ההתעשרות של הפרט עם הכלל.

קביעת שיעור היטל השבחה

שיעור היטל השבחה הינו מחצית מעליית שווי הקרקע הנובע מהגורמים אשר צוינו לעיל. עלייה של שווי הקרקע נקבעת באמצעות חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
ההשבחה נגזרת משווי הזכויות ביום אישורן, תוך שקלול כלל האלמנטים המשפיעים על שווי הנכס, כגון מצב משפטי, אפשרות מעשית למימוש הזכויות וכו’.

הערכת שווי ההשבחה על ידי שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין מעריך את גובה ההשבחה על ידי חישוב ההפרש בין שווי הקרקע טרם אישור הזכויות לבין שווי הקרקע לאחר אישור הזכויות. ישנם מקרים בהם למרות שהתווספו זכויות בנייה בקרקע, לא הושבחה הקרקע במונחי השוק החופשי ולכן לא נדרש תשלום היטל השבחה.

הפחתת היטל השבחה
הפחתת היטל השבחה
כיצד מפחיתים היטל השבחה

בשל העובדה כי תשלום היטל השבחה נקבע בהתאם לגורמים שונים, ישנם מקרים בהם נקבע תשלום בשיעור גבוה מידי. וכאן נדרשת התערבותו של שמאי מקרקעין שייצג את בעל הנכס.
אדם אשר קיבל דרישת תשלום גבוהה יש ביכולתו להגיש ערעור ולהפחית את גובה ההיטל.
הערעור מוגש על ידי חוות דעת שמאית נגדית תוך 45 יום, בבקשה למינוי שמאי מכריע או בבקשה לבחינה נוספת של וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה.

שמאי מקרקעין מנוסה יכול לסייע לכם

תוצאות הערעור נקבעים בהתאם לבקיאותו של שמאי המקרקעין בתחום. ולכן קיימת חשיבות רבה בבחירת שמאי מקרקעין מנוסה אשר לו ניסיון רב בנושא הפחתת היטל השבחה.
הוזכר בתחילה כי קיימים גורמים שונים בעת חישוב היטל השבחה ובמקרים רבים ייצוג על ידי שמאי מקרקעין מומחה אשר לו הצלחות רבות בתחום יכול לסייע בהפחתת היטל השבחה.
משרדו של דוד רום צבר ניסיון עשיר בהפחתת היטל השבחה וברשותו הצלחות רבות ואדירות.

אולי יעניין אותך לקרוא :

הפחתת מס שבח

חישוב דמי הסכמה