הערכת שווי דמי שכירות ראויים

רכישת דירה חדשה מקבלן בעידן של היום היא משימה מורכבת וניתן לומר כי היא גם סיזיפית. למעשה, מדובר בחוזה המכיל סעיפים רבים בין הקבלן לרוכשי הדירות המציין את מחויבות הקבלן בתמורה לתשלום עבור הנכס. אולם, ישנם לא מעט מקרים בהם ישנם מחלוקות בין רוכשי הדירות לקבלן ולרוב הם בגין אי עמידה בחוזה אשר נחתם מראש. אחת הסיבות הנפוצות למחלוקות בין הקבלן לרוכשי הדירות היא – איחור במסירת הדירות מצד הקבלן בשל אי חישוב נכון של זמן סיום הפרויקט או בשל עיכובים שונים.
רוכשי דירה מקבלן עשויים לגלות כי מועד קבלת הדירה לו התחייב הקבלן אינו עומד להתממש, ויוצא מכך שרוכשי דירה מקבלן עשויים להפסיד כספים רבים בגין תשלום דמי שכירות במשך זמן האיחור במסירת הדירה. איחורים אלו יכולים להיות ארוכים ולהגיע לשבועות ואפילו חודשים רבים ויוצא מכך הפסד כספי לרוכשי הדירות.

הערכת שווי דמי שכירות
הערכת שווי דמי שכירות

הערכת שווי דמי שכירות ראויים מה ניתן לעשות במקרה של איחור בקבלת הנכס?

 

הערכת שווי דמי שכירות ברוב החוזים הנחתמים מול הקבלן ישנו סעיף המקנה אפשרות לתבוע את הקבלן בגין הפסד דמי השכירות כתוצאה מאיחור בקבלת הנכס. אולם, במקרה זה יש להגיש בקשה מסודרת לבית המשפט ולתבוע את הקבלן בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאיחור. על מנת להגיש תביעה בצורה מסודרת יש צורך להיעזר בשני אנשי מקצוע ייעודיים לכך, שהם: שמאי מקרקעין ועורך דין שייצג את רוכשי הדירות ויוכיח כי נגרם להם נזק. למעשה, בשל העיכוב יוצא שרוכשי הדירות נאלצים לשלם דמי שכירות במקום בו הם מתגוררים עד שהדירה תהיה מוכנה, או משקיעים מפסידים דמי שכירות על הנכס בשל העיכוב של הקבלן באספקת הדירה.
חוות דעת של שמאי בעת הגשת התביעה – חוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין תשפוך אור על סך הסכומים להם זכאים רוכשי הדירה מקבלן, וכך בית המשפט יוכל לפסוק פיצוי כספי עבור המקרה. על השמאי להעריך את שווי דמי השכירות על פי פרמטרים שונים כגון – גודל הדירה, האזור, קומה וכו’. התשלום בגין הערכת השמאי מועבר לבית משפט אשר לרוב קובע פיצוי על סך הערכתו של השמאי.
עורך דין המתמחה בתחום – חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה, שהרי מדובר בתביעות מורכבות שעליהן להיות מוגשות לבית משפט בצורה מקצועית מבלי לפספס שום פרט בדרך. לכן, כאשר בוחרים עורך דין חשוב לוודא שזהו תחום עיסוקו, הערכת שווי דמי שכירות חשוב לברר את ניסיונו והצלחותיו בתחום זה, את מקצועיותו ובכלל כל פרמטר אחר שחשוב לכם.

ניתן גם לקרוא באתר מידע נדלן של מדינת ישראל