בעיר תל אביב תשלום היטל ההשבחה הוא לרב גבוה מרב חלקי הארץ בשל ערכי השווי הגבוהים בעיר.

כיום רב דרישות התשלום מתקיימות במימוש זכויות מלא כאשר אדם מוכר את נכסיו ובכך מממש זכויות.
היטל השבחה בתל אביב עשוי להתקיים בעיקר מהתכניות להלן:
תכנית הרובעים
תכניות קודמות והסטוריות שנתנו את רב זכויות הבנייה
תכניות שהוסיפו זכויות קונקרטיות- מרתפים. גגות ועוד
כידוע, על תכנית 5000 לא מחייבים היטל השבחה, היות ומדובר בתכנית כוללנית.
בעבר הוועדה המקומית ת”א ניסתה לחייב. אך בזכות פסיקה תקדימית שיצרנו אני וחבריי השמאיםן. נחקק תיקון לחוק ,בגינו הופסקה הדרישה ברב חלקי העיר.
היטל השבחה בתל אביב הוא היטל אשר ניתן להפחיתו באופן משמעותי ולעיתים אף לבטלו.
כאשר ייצגנו לקוחות משכונות בצפון העיר ובמקומות נוספים, הצלחנו בתהליך הערעור לשכנע את השמאי המכריע כי שומת העירייה הנה גבוהה ולא הוגנת. היטל ההשבחה הופחת בכ-50% ולקוחותינו קיבלו את הכספים ששולמו חזרה לחשבונם.
לכן נרצה להדגיש כי היטל השבחה הוא לרב אינו סופי ויש כיצד להתמודד עם הגזירה.
למשרדינו ישנה התמחות מיוחדת בהפחתת היטל השבחה בתל אביב וברב חלקי הארץ.
נשמח להציג תוצאות מוכחות שהשגנו ללקוחותינו.
כאשר בוחרים שמאי מקרקעין להליך ערעור על היטל השבחה מומלץ להסתייע בשמאי מנוסה בלבד.