דמי היתר

הגעתם לרגע בו אתם מבקשים לקבל היתר בניה ונדרשים לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להוצאת ההיתר.
בטרם קבלת החותמת שתאפשר לכם להוסיף שטחי בנייה או לשנות יעוד הנכס, יתכן שתאלצו להיפרד מסכום כסף משמעותי תמורת אישור עבור ניצול הזכות- אלה הם דמי היתר.

מה זה דמי היתר ?

דמי היתר הם מעין היטל או מס, שעל החוכר לשלם לרשות מקרקעי ישאל בגין מימוש זכויות נוספות בקרקע או שינוי ניצול ושימוש בקרקע, אשר לא הוקנו בחוזה  החכירה, ולא נרכשו על ידי החוכר.

דמי היתר נדרשים במספר מקרים:

-תוספת בנייה.

-פיצול מגרש.

-שינוי יעוד או שימוש בנכס – למשל שימוש חורג מחנות לדירה.

-שינוי ניצול זכויות בניה בקרקע.

דמי ההיתר נדרשים כתנאי להסכמת רמ”י לחתום על ההיתרים. והם נקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, על עדכוניהן הרבים.

איך מחשבים דמי היתר?

דמי ההיתר מחושבים לפי שווי זכויות הבנייה המתבקשות או לפי תוספת השווי הנוצרת עקב השינוי בנכס (כמו בשינוי יעוד). אופן חישובם נקבע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, וכמו כל דבר בעולם הנדל”ן – זהו נושא מורכב שמותאם לכל מקרה לגופו.

באופן גס וברוב המקרים, ניתן לומר שדמי ההיתר במגורים מחושבים לפי 31% משווי זכויות הבנייה. והמספר הסופי תלוי בהמון משתנים, כגון: זכויות הבנייה שהוקנו בחוזה החכירה, ערכי השווי בסביבת הנכס, גורמי הפחתה או גורמים שמגבילים ופוגעים בשווי הזכויות וכו’.

איך מפחיתים דמי היתר?

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1340, מקנה את הזכות להגיש השגה על תשלום דמי היתר. למשרדינו התמחות מיוחדת בהפחתת דרישות התשלום של רשות מקרקעי ישראל, עיסוקינו המרכזי הוא הגשת השגות וערעורים עבור לקוחות במקרים בהם דרישת התשלום אינה מוצדקת. ולעיתים אנו מצליחים לבטל לגמרי את דרישת התשלום.

במידה וקיבלתם דרישה לתשלום דמי היתר, פנו אלינו ונבדוק את כדאיות הערעור.